Żelazny Most. Próby ciśnieniowe rurociągów.

Żelazny Most. Próby ciśnieniowe rurociągów na terenie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych.